Henvisning


Henvisning og inntak

 

Stiftelsen Fredheim har kapasitet på 47 plasser, og har avtale med Helse Sør-Øst og Velferdsetaten i Oslo kommune.

I tillegg er vi godkjent av Helfo i ordningen Fritt sykehusvalg for TSB.


Henvisning fra Helse Sør-Øst (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB):

Både leger og NAV kan henvise pasienter. Henvisningen sendes til det lokale DPS eller helseforetak, som behandler søknaden og sender den videre til rettighetsvurdering.


Henvisning fra Oslo kommune (rehabilitering):

Bydelens NAV-kontor sender henvisning til Seksjon felles Inntak ved Velferdsetaten i Oslo for godkjenning. Adressen er:

Oslo kommune, Velferdsetaten

Seksjon felles inntak

PB 30 Sentrum

0101  OSLO