Ventetider

Ventetider:

 

Det er for tiden ingen på venteliste på Oslo velferdsetats plasser på Fredheim, og nye søkere kan forvente inntak raskt.


 Klikk her for ventetider for Helse Sør-Østplassene               

 Dette er plasser innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling TSB.Eller ring oss på  telefon 40 14 53 60.