Ventetider

Ventetider:

 

Det er for tiden få på venteliste på plassene på Fredheim, og nye søkere kan forvente inntak raskt. Akkurat nå (september 2020) er det ventetid på avgiftningsplass som begrenser hvor raskt inntak kan skje.


 Klikk her for ventetider for Helse Sør-Østplassene               

 Dette er plasser innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling TSB.


Klikk her for ventetider for Oslo-plassene

Dette er rehabiliteringsplasser gjennom Velferdsetaten i Oslo.

(Bla litt nedover til Rehabilitering - rusfritt)


Eller ring oss på  telefon 40 14 53 60.


Stiftelsen Fredheim, Baldisholveien 85, 2350 Nes H. E-post:  Fredheim@fredheim.no  Tlf. 4014 5360.