Ventetider

Ventetider:

 

Det er for tiden venteliste på Oslo velferdsetats ressurssenter plasser.
Nye søkere vil bli satt på venteliste og kontaktet når det er ledig plass.


 Klikk her for ventetider for Helse Sør-Østplassene               

 Dette er plasser innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling TSB.Eller ring oss på  telefon 40 14 53 60.