Fysisk helse og aktivitet

Fysiske helseproblemer ivaretas gjennom behandling av vår lege og oppfølging via vårt helsekontor. Vi henviser også til nødvendig behandling utenfor institusjonen. Det siste året ser vi spesielt en øking i behandling av hepatitt c, noe som kan gi våre pasienter og brukere en vesentlig bedre fysisk helse. Vi bruker mye ressurser på psykiske helseproblemer som eksempelvis ADHD, traumer, angst og depresjon. Våre pasienter og brukere har ofte også betydelig samsykelighet med utfordringer med psykisk helse. Dette ivaretas også utfra de ressurser som institusjonen har.


Det er velkjent at helsetilstanden, både fysisk og psykisk, bedres ved fysisk aktivitet. Fredheim har derfor fokus på fysisk aktivitet. Vi oppmuntrer til deltagelse på fysisk aktivitet som ballspill i gymsal, apparattrening i treningsrom, gåturer og sykkelturer i nærområdet eller svømming i svømmehall på Hamar. Pasientene og brukerne oppmuntres til å delta på fotturer til ulike fjell og høydetopper i kommunen. I vintersesongen er det skiturer.


På forsommeren arrangeres det overnattingstur til ei setergrend som institusjonen leier av DnT.  Aktivitetstilbudet der er fotturer, sykkelturer, padling i nærliggende elv, fisketurer samt sosialt samvær rundt leirbålet. Vi arrangerer også overnattingstur på storhytte på Sjusjøen på slutten av vinteren, med mulighet for skiturer og turer i alpinbakke. Fredheim tilbyr også tur til moskussafari på Dovrefjell, tur for å gå Besseggen eller til toppen av Galdhøpiggen. Disse aktivitetene styrker både mestring, inkludering og fellesskapsfølelse på institusjonen.  Et annet viktig poeng er å oppmuntre og stimulere til aktiv bruk av naturen og friluftsaktiviteter som kan ha stor overføringsverdi til livet etter institusjonsoppholdet. Det blir også organisert gåturer i nærmiljøet, med matpakke eller grilling. Disse aktivitetene er viktige med tanke på etablering av fritidsaktiviteter etter endt opphold.


Vi har en egen aktivitetsgruppe som legger opp ukens aktiviteter. Denne gruppa består av 2 ansatte og 4-5 pasienter og brukere.