Ventetider

Ventetider:

 

Det er for tiden ventelister på plassene på Fredheim. Hvor lang ventetid, varierer med type plass.


 Klikk her for ventetider for Helse Sør-Østplassene               

 Dette er plasser innen Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling TSB.


Klikk her for ventetider for Oslo-plassene

Dette er rehabiliteringsplasser gjennom Velferdsetaten i Oslo.

(Bla litt nedover til Rehabilitering - rusfritt)


Eller ring oss på  telefon 40 14 53 60.


Stiftelsen Fredheim, Baldisholveien 85, 2350 Nes H. E-post:  Fredheim@fredheim.no  Tlf. 4014 5360.